HET VOORLEZEN VAN VERSIFIEERDE TEKST – VOORDRAGERSHOEK

 

Op een bepaald moment in het vroege alfabetiseringsproces hebben beginnende lezers de mogelijkheid nodig om te oefenen en te oefenen met hardop lezen om vloeiend te worden en met toenemend zelfvertrouwen en natuurlijker te lezen.

Deze leessituatie op zich vereist dat we een zekere systematiek garanderen en vereist dat we beslissen welke teksten we kunnen voorstellen om te lezen.

De versifieerde tekst heeft bepaalde mogelijkheden die goed geschikt zijn voor dit doel. Ze zijn kort, duidelijk en hebben een bepaalde muzikaliteit die het mogelijk maakt om ze door hun herhaling uit het hoofd te leren, te anticiperen en te bevestigen wat we denken dat ze zeggen met wat ze werkelijk zeggen.

Auteursgedichten, onder andere uit mondelinge overlevering, coupletten, raadsels en hoogtes, zijn aantrekkelijke teksten voor jonge lezers en hebben de kracht om deze leessituatie vanzelf in de klas te installeren en in stand te houden.

 

 

Een ander belangrijk punt, om het poëtische genre voor te stellen, is dat het zelf een heel bijzondere esthetische kwaliteit heeft, want juist door een beroep te doen op de zintuigen, is het veel leuker bij het luisteren en hardop lezen.

Probeer bijvoorbeeld eens stil en hardop het volgende gedicht voor te lezen Gustavo Adolfo Becquer

Wat is poëzie? Zeg je terwijl je nagelt

In mijn leerling je blauwe leerling.

Wat is poëzie? Vraag je me dat?

Jij bent poëzie

 

De intonatie van de stem en woorden van de auteur maken een echo die onvermijdelijk gevoeligheid en emotie opwekt en de betekenis van deze verzen in ons vervolledigt.

De magie van voorgelezen poëzie zit juist in het feit dat het voorbij de beperkingen van leeftijd en cultuur gaat.

Misschien denken we dat jongens en meisjes bepaalde gedichten niet kunnen begrijpen omdat ze een paar jaar tekort komen om liefde, liefdesverdriet en andere gevoelens te ervaren, maar de kunst van het dichten overwint dat, waardoor ze vanaf hun vroege jeugd emotioneel worden bij het luisteren naar gedichten die niet voor kinderen zijn geschreven

De nieuwe generaties hebben steeds meer nodig om de wereld van poëzie en literatuur te betreden. Daarom moeten we ze op een zorgvuldige en delicate manier verwelkomen, op zoek naar tijden en ruimtes die omgevingen creëren waar het belangrijkste is om “Zijn en zijn in poëzie” te promoten, zoals Laura Devetach zei.

 

 

 

Als leerkrachten moeten we ervoor zorgen dat zowel aan de didactische doelen die verwijzen naar vloeiend lezen wordt gewerkt, als dat de jongens en meisjes het poëtische genre kennen en ervan genieten. De school moet het lezen van poëzie aantrekkelijk maken, in de beste betekenis van het woord ‘aantrekkelijk’, rekening houdend met de esthetiek, met de zintuigen, maar zonder dat de cotillion hen overweldigt en verdoezelt wat belangrijk is.

Vaak leren de nieuwe generaties de poëtische wereld kennen op de kleuterschool en de lagere school, maar helaas wordt het plezier van het luisteren naar poëzie door de jaren heen verwaarloosd, wat aanleiding geeft tot afwijzing of soms zelfs vergetelheid.

De kracht van het enthousiasme voor het lezen van poëzie moet de muren van de school overstijgen en de barrière van tijd en ruimte overwinnen.

Hoe mooi zou het zijn als de gedichten ook thuis te horen zijn in de stemmen van kinderen, kleinkinderen en neefjes!

In de vorige publicatie het voorstel van “Fluisteraars”, op sommige plaatsen zeer wijdverbreid, om te werken aan het lezen van poëzie met beginnende lezers maar ook met ervaren lezers en hun families.

Vandaag wil ik, verwijzend naar en als voorbeeld van het ontwikkelde thema, een ervaring delen waaraan ik heb meegewerkt in 2016 toen ik werkte als technisch assistent bij de Master + Master-programma.

In de basisschool 13 VAN 14 behorend tot het Ministerie van Onderwijs van de Ciudad de Buenos Aires In de tweede klas, door de leraar Paola Cristaldo en de INTEC-facilitator Laura Biderman, werkten de studenten aan het poëzieproject met het voorstel HOEK DE voordragers. Ze bestudeerden de biografie van belangrijke auteurs. Ze lazen veel gedichten en namen zichzelf op terwijl ze ze voordroegen.
Daarna werkten ze als eindproduct a DIGITAAL TIJDSCHRIFTwaar je de stemmen kunt horen van kinderen die de geselecteerde en eerder ingestudeerde gedichten voorlezen.

TIJD VOOR POËZIE - VOORDRAGERSHOEK
Project uitgevoerd op de 13 DE 14 basisschool in de autonome stad Buenos Aires. Argentinië

Geweldig werk van het docententeam en vooral van de jongens en meisjes die het project zeer goed lezend en enthousiast over de poëtische wereld hebben afgerond.

Ik hoop dat je ervan geniet!!

nl_NLDutch